privasi NOTIS

privasi NOTIS INI telah disediakan untuk安达memberitahu bagaimana UNIVERSITI多媒体( “UNIVERSITI”)memproses Maklumat安达termasuk数据peribadi apabila安达berinteraksi担/ atau berurusan dengan卡米SAMA melalui ACH拉曼幅INI atau melalui介质,bentuk,kaedah atau面LAIN bagi tujuan pendaftaran丹/ atau sebarang langganan produk给予电脑服务UNIVERSITI丹/ atau牙直神明阳Hotel详细信息白金南untuk电脑服务张丹/ atau dengan安达memperkayakan pengalaman produk神明给予电脑服务。奥莱ITU,卡米卡米mengambil serius tanggungjawab二Bawah Perlindungan AKTA数据马来西亚peribadi 2010( “PDPA”)kerana干燥serius menyedari betapa卡米阳telah pentingnya数据peribadi安达kepada卡米berikan。

“牙直” bermaksud UNIVERSITI给予牙直企业目录马来西亚电讯公司(“TM”)。

Untuk Hotel详细信息Lanjut mengetahui mengenai PDPA,安达BOLEH网络melayarilaman Jabatan迪马来西亚Perlindungan数据peribadi www.pdp.gov.my

sehubungan dengan ITU,神明mengesyorkan supaya Membaca安达dengan神明NOTIS privasi teliti。安达sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan mengenai NOTIS privasi INI atau dengan mempunyai pertanyaan LAIN berkaitan面memproses数据神明peribadi安达,安达BOLEH menghubungi pegawai卡米 毫秒。帕拉克里希南卡维塔 melalui电子梅尔二 ccu@mmu.edu.my atau talian hubungi 1300800668。

APA阳卡米Kumpul

dengan神明Maklumat mengumpul脸berikut:

吉卡安达memilih untuk berinteraksi丹/ atau berurusan dengan神明大人melalui ACH拉曼网络INI atau寻找及体验法力法力介质,bentuk,kaedah atau脸LAIN untuk pendaftaran丹/ atau sebarang langganan produk给予电脑服务UNIVERSITI给予牙直神明untuk电脑服务阳气Hotel详细信息白金南给予/ atau peningkatan丹/ atau memperkayakan pengalaman安达dengan produk给予电脑服务神明,去mungkin atau阿寒湖diminta memberikan数据peribadi安达termasuk tetapi tidak terhad kepada非农产品市场准入,alamat,KAD pengenalan,nombor PASPORT,pekerjaan,umur,tempat lahir,alamat苏拉特,甘巴尔,IMEJ视频,nombor电话,E-MEL alamat atau pilihan脸perhubungan / Komunikasi。

sekiranya berhasrat安达untuk拉曼网络神明untuk menggunakan tujuan membuat transaksi Pembayaran ATAS talian untuk produk神明给予供应与服务,KAD kredit Maklumat /安达juga阿寒湖借记dikumpulkan untuk memproses tujuan Pembayaran tersebut。 senarai乌鲁斯NIAGA阿达拉赫tidak muktamad给予Maklumat阳diberikan kepada神明atau奥莱diperoleh melalui乌鲁斯NIAGA tersebut kolektifnya干dikenali sebagai “peribadi数据”。

悬空寺APA阳卡米

卡米tidak berkongsi数据peribadi企业目录dengan,Organisasi给牙直individu二LUAR kecuali untuk卡米阳dinyatakan tujuan拉姆NOTIS privasi INI。

卡米寒memproses数据peribadi安达阳diberikan kepada卡米担/ atau APA-APA Maklumat阳mungkin diperlukan奥莱UNIVERSITI SAMA阿达达日安达atau达日魔法-魔法pihak ketiga termasuk tetapi tidak terhad kepada institusi pendidikan给予布坎pendidikan给予Agensi Semasa达日科Semasa。

dengan memberikan peribadi数据安达担/ atau sebarang Maklumat LAIN kepada神明,安达telah bersetuju untuk memberikan kebenaran kepada UNIVERSITI(给牙直卡米)untuk mendapatkan给mengesahkan数据peribadi安达阳diperlukan奥莱UNIVERSITI berkaitan dengan interaksi安达担/ atau乌鲁斯NIAGA dengan卡米,牙直给予法力法力神明pihak ketiga termasuk tetapi terhad kepada tidak atau institusi pendidikan布坎pendidikan entiti atau LAIN。

bergantung kepada hubungan安达dengan卡米(misalnya sebagai pemohon,pelajar,校友penderma,供应商penyedia电脑服务atau红毛LAIN阳berkaitan dengan牙直神明),peribadi阳卡米kumpulkan daripada安达BOLEH dikumpulkan,digunakan担数据/ atau didedahkan untuk tujuan berikut:

巴卡尔pelajar给予pelajar

安达permohonan menilai menyediakan produk atau给予电脑服务干燥berterusan奥莱UNIVERSITI(旦/ atau牙直卡米);
mentadbir给予menguruskan hubungan安达sebagai pelajar神明,termasuk perkara mengenai pencalonan,程序pertukaran,biasiswa,Anugerah,蔚然,pencapaian散步,ijazah atau pensijilan,penempatan,penukaran sementara / pemindahan pegawai pegawai(借调)atau latihan dengan Organisasi luaran,程序atau kursus阳dijalankan奥莱Organisasi LAIN;
menjalankan宇治tuntas atau Aktiviti pemeriksaan LAIN(termasuk pemeriksaan Latar Belakang)berdasarkan卫星perundangan atau pematuhan Peraturan-Peraturan atau prosedur pengurusan risiko阳dituntut奥莱undang-undang atau ditetapkan奥莱UNIVERSITI,termasuk mendapatkan rujukan担/ atau Maklumat LAIN达日institusi pendidikan Sebelum INI;
pemprosesan permohonan签证,biasiswa丹/ atau bantuan kewangan,张丹/ atau sokongan penyelidikan丹/ atau mentadbir给予mengurus程序biasiswa / bantuan kewangan / GERAN给予sokongan躺在程序,termasuk penggunaan peribadi Untuk Pembangunan给予Aktiviti pengumpulan达纳给予pendedahan数据peribadi kepada penderma数据,pemberi / pembiaya GERAN,penilai luaran担/ atau Organisasi阿婷untuk tujuan laporan berkala,jemputan ACARA,Kajian担/ atau publisiti程序UNIVERSITI; berurusan dengan Aktiviti pelajar seperti sambutan perayaan,议会konvokesyen,orientasi给予KEM牙直pelajar,persidangan,程序Aktiviti-Aktiviti berfaedah阳mungkin disediakan奥莱UNIVERSITI untuk memperkayakan Kehidupan安达sebagai pelajar神明,mewujudkan peluang rangkaian untuk安达,memupuk semangat berkomuniti,menggalakkan pembangunan pelajar干Holistik迪寻找及体验给迪阿婷Bilik kuliah给予untuk安达membantu寻找及体验persediaan给予Perancangan Kehidupan安达selepas tamat Pengajian;
memproses给予mentadbir permohonan untuk程序pertukaran pelajar科阿婷否认,latihan INDUSTRI阿婷拒绝给予Aktiviti阿婷否认LAIN给予mentadbir程序tersebut termasuk pendedahan Maklumat kepada UNIVERSITI迪阿婷拒绝,舒达阳气Organisasi merekrut Pekerja给予memberi latihan。 ;

校友

mengekalkan hubungan Sepanjang哈亚特dengan校友UNIVERSITI;
memberi untuk Maklumat kepada安达mengenai pusat校友UNIVERSITI;
mewujudkan Kesedaran给mempromosikan hubungan sesama校友,校友; termasuk memaklumkan kepada安达tentang Promosi,faedah给予电脑服务阳tersedia kepada校友给menganjurkan,memudahkan给予memaklumkan kepada安达tentang ACARA给予校友程序,kursus atau Aktiviti LAIN给予menyediakan安达penerbitan UNIVERSITI untuk校友UNIVERSITI;
termasuk belajar untuk penyelidikan分析给予给予untuk menjalankan统计局mengenai PROFIL komuniti校友UNIVERSITI untuk tujuan pembuatan给予Perancangan dasar UNIVERSITI;
untuk memudahkan perhubungan二peserta kalangan程序apabila memilih untuk安达seperti ACARA menyertai程序,Kelab,atau USAHA sukarelawan阳dianjurkan奥莱UNIVERSITI阳Terbuka kepada masyarakat umum;
melibatkan untuk校友UNIVERSITI memberikan电脑服务sukarela kepada pembangunan给予inisiatif pembangunan atau projek Tindakan Terima kasih UNIVERSITI sebagai kepada mereka灵魂母校;

凯隆Pekerja给予Pekerja

menilai permohonan安达untuk卡米menjadi Pekerja;
苏木贝尔Manusia Operasi上午苏木贝尔Manusia给予mematuhi keperluan;
menjalankan USAHA Wajar atau Aktiviti pemeriksaan LAIN(termasuk pemeriksaan Latar Belakang)mengikut kewajipan undang-undang atau pengawalseliaan atau prosedur pengurusan risiko阳mungkin dikehendaki奥莱undang-undang atau奥莱ditetapkan UNIVERSITI,termasuk memperoleh rujukan担/ atau Maklumat LAIN达日pekerjaan terdahulu;
mentadbir给予menguruskan hubungan安达sebagai Pekerja神明,termasuk tugasan atau perpindahan牙直kepada卡米给予peminjaman dengan Organisasi ketiga pihak;
安达menilai memantau给予Prestasi;
menguruskan担/ atau mentadbir manfaat pekerjaan程序给予Kebajikan Pekerja LAIN担/ atau perkara阳LAIN perkara berkaitan波利西dengan模态INSAN bahagian UNIVERSITI;
memberi maklum子弹pertanyaan kepada安达;
安达dengan berkomunikasi berkaitan pengurusan dengan苏木贝尔manusia;
siasatan Aduan;
统计局分析;给
tujuan LAIN,吉卡ADA。

umum

安达atau melaksanakan阿罗汉memberi maklum子弹kepada魔法-魔法安达pertanyaan;
menyesuaikan iklan给予kandungan迪拉曼网络UNIVERSITI给予牙直神明;
tujuan penyelidikan termasuk tujuan给予纪年统计局;
Operasi是,penyelenggaraan给予电脑服务审计produk阳disediakan termasuk给予拉曼网页阳berkaitan;
memadankan sebarang数据berkaitan dengan阳安达奥莱disimpan UNIVERSITI,牙直卡米阳给pihak ketiga dibenarkan Semasa柯达日Semasa;
安达berkomunikasi menghubungi atau dengan安达melalui pelbagai介质Komunikasi seperti panggilan之声,mesej个TEK atau mesej电传,电子梅尔atau untuk POS tujuan mentadbir给予mengurus hubungan安达dengan卡米;
berurusan dengan,mentadbir丹/ atau menguruskan penggunaan kemudahan UNIVERSITI termasuk keperluan Penginapan去,penyediaan电脑服务它,Operasi上午penyelenggaraan电脑服务给予杨堤四逆termasuk disediakan拉曼网页阳berkaitan;
untuk tujuan pengesahan给予memberi安达Komunikasi berterusan达日UNIVERSITI(牙直给卡米)berkaitan阳dengan电脑服务disediakan阳;
penyiasatan terhadap kemungkinan KES berlakunya penipuan,萨拉赫lakou,Tindakan menyalahi undang-undang atau pengabaian,Aduan,乌鲁斯NIAGA阳disyaki mencurigakan给予penyelidikan untuk penambahbaikan电脑服务
memberi maklum子弹terhadap APA-APA permintaan atau阿罗汉魔法-魔法berkuasa pihak kerajaan; atau memberi maklum子弹kepada permintaan Maklumat达里医院,kedutaan,Agensi Awam,Kementerian,Lembaga atau阳berkanun berkuasa pihak berkaitan;
mengambil甘巴尔担/ atau视频(SAMA ADA奥莱kakitangan UNIVERSITI atau jurugambar pihak ketiga担/ atau videografer)Semasa atau阳ACARA研讨会dianjurkan奥莱牙直UNIVERSITI atau卡米untuk tujuan publisiti;
menyediakan Maklumat pemasaran,pengiklanan给予Promosi梅尔melalui POS,Elektronik公司梅尔,短信atau MMS,电传担/ atau panggilan之声;
menjalankan penyelidikan传递给menggunakan分析sedemikian untuk UNIVERSITI给予rancangan PERNIAGAAN牙直神明,peningkatan produk担/ atau电脑服务神明,iklan sasaran给予menyampaikan Maklumat阳tidak didedahkan tersebut寻找及体验TERMA agregat阳LUAS kepada牙直,pihak ketiga阳dibenarkan担/ atau pihak ketiga阳mempunyai atau untuk berpotensi menjalankan Urusan PERNIAGAAN dengan UNIVERSITI;
mentadbir penyertaan拉姆pertandingan阳安达奥莱dianjurkan UNIVERSITI魔法-魔法牙直atau卡米;
sebarang tujuan mungkin diberitahu奥莱阳躺在pihak Semasa柯达里语UNIVERSITI Semasa。
“Pihak ketiga阳dibenarkan” bermaksud Rakan NIAGA,kontraktor,ECT,juruaudit,penasihat,penyedia电脑服务给予Pendidikan阳berkaitan阳法力神明mempunyai Urusan berkaitan dengan produk给予电脑服务神明,拉曼网络神明丹/ atau penyedia pihak ketiga阳terlibat dengan卡米达里语Semasa untuk柯Semasa tujuan memberikan Maklumat produk dengan阳berkaitan担/ atau电脑服务atau拉曼幅神明二法力魔法sebaliknya atau阳pihak dilantik奥莱卡米untuk melakukan pemprosesan Aktiviti Aktiviti pemasaran menjalankan数据atau untuk UNIVERSITI担/ atau牙直卡米。

perkongsian Maklumat

UNIVERSITI peribadi安达BOLEH mendedahkan数据kepada:

牙直atau阳神明ected terlibat拉姆电脑服务penyediaan produk神明赐的。
pihak ketiga(termasuk pihak LUAR国行)menyediakan阳pemprosesan电脑服务数据;
魔法-魔法Agensi rujukan kredit atau,sekiranya berlaku sebarang kegagalan / kelalaian,魔法-魔法Agensi pengutipan湖塘镇;
魔法-魔法红毛杨堤Bawah berada阳telah tanggungjawab kerahsiaan menyimpan数据sedemikian rahsia干燥,阳telah dilantik奥莱UNIVERSITI kewajipannya kepada安达untuk memenuhi;
校友UNIVERSITI;
Yayasan UNIVERSITI多媒体;
魔法-魔法阳pihak berhak atau untuk pencadang penerima西拉HAK,受让,peserta atau子peserta UNIVERSITI bagi给予perniagaannya;
法力法力pendidikan institusi,巴丹penajaan给予企业目录latihan INDUSTRI untuk pengesahan atau tujuan berkaitan pendidikan LAIN。
UNIVERSITI BOLEH juga mendedahkan数据peribadi安达吉卡dikehendaki berbuat demikian奥莱undang-undang atau dengan niat白金南Tindakan吉卡ITU untuk Perlu(ⅰ)-mana魔法mematuhi keperluan Agensi penguatkuasaan undang-undang,perintah Mahkamah散文atau undang-undang atau; (二)melindungi给予mempertahankan HAK UNIVERSITI给予牙直atau神明生病。

bagaimana berurusan dengan卡米untuk permintaan Akses,pembetulan担/ atau penarikbalikan persetujuan数据peribadi

吉卡安达ingin membuat sebarang pertanyaan atau Aduan atau meminta Akses atau pembetulan数据peribadi拉姆Simpanan卡米atau menarik鲍利克persetujuan安达untuk pengumpulan,penggunaan担/ atau penzahiran数据peribadi安达,atau吉卡安达memilih untuk menghadkan HAK UNIVERSITI给予牙直卡米untuk memproses数据peribadi ,安达BOLEH melakukannya dengan安达mengemukakan permintaan melalui kaedah berikut:

untuk permintaan:

menarik鲍利克persetujuan - 卡米阿寒湖memproses permintaan安达寻找及体验质量阳munasabah达里语permintaan tersebut dibuat。 permintaan untuk menarik persetujuan鲍利克dengan安达BOLEH menjejaskan hubungan UNIVERSITI给牙直神明;
mengakses peribadi数据,安达dengan卡米寒menyediakan数据peribadi阳munasabah缓解拉姆质量达里阳permintaan dibuat;
membetulkan peribadi数据,神明阿寒湖memproses permintaan散步,termasuk menjalankan Aktiviti pengesahan diperlukan杨某dapat secepat dilaksanakan selepas permintaan dibuat。卡米寒menghantar数据peribadi阳diperbetulkan kepada setiap Organisasi LAIN阳魔法数据peribadi telah didedahkan奥莱MMU拉姆tempoh萨图马雷tahun Sebelum Tarikh pembetulan dibuat,melainkan bahawa Organisasi LAIN tidak memerlukan数据peribadi阳diperbetulkan untuk sebarang tujuan Undang-Undang atau PERNIAGAAN,sekiranya atau安达bersetuju,汉雅kepada阳魔法数据Organisasi khusus peribadi奥莱卡米telah didedahkan拉姆tempoh setahun Sebelum Tarikh pembetulan dibuat。 sebarang permintaan Akses kepada Maklumat peribadi阳的Betul mungkin tertakluk kepada bayaran给予peruntukan阳juga berkaitan寻找及体验PDPA。 untuk mengelakkan sebarang keraguan,INI tidak termasuk pemprosesan Maklumat peribadi wajib。

bagaimana神明mentadbir给予mengurus peribadi数据

卡米杨寒mengambil langkah sewajarnya peribadi安达untuk memastikan数据Tepat,lengkap给予dikemas基尼。

神明menggunakan Langkah,Langkah teknikal给予fizikal seperti menggunakan TEKNOLOGI terkemuka termasuk protokol安全套接字层(SSL)/传输层安全(TLS)penggunaan untuk拉曼网络神明dengan berhubung sebarang penghantaran Maklumat kepada神明peribadi安达daripada拉曼网络神明melalui。

卡米juga menggunakan卡塔laluan penyulitan(加密)untuk menghalang penyerang dengan Akses BOLEH机架daripada peningkatan科tahap Kuasa阳Hotel详细信息丁宜。 laluan阳telah卡塔disulitkan dibaca tidak BOLEH dibaca melalui散文阳menggunakan数据rahsia tambahan(kunci)。 piawaian keselamatan dikekalkan untuk Akses mengelakkan,pendedahan,pengubahan给予kemusnahan阳tidak dibenarkan。 melindungi peribadi安达untuk数据,所有汽车Storan给予penghantaran Elektronik公司peribadi安达数据disimpan给予dijamin士拉末bersesuaian keselamatan TEKNOLOGI躺在dengan阳berkaitan。

卡米juga阿寒湖dengan bertindak sewajarnya mengambil Langkah untuk阳berjaga-JAGA sesuai给予Langkah untuk pencegahan memastikan bahawa dilindungi数据peribadi安达dengan给​​予dijamin sewajarnya。 langkah-langkah keselamatan sesuai阳寒untuk diambil mengelakkan sebarang capaian,pengumpulan,penggunaan,penzahiran,penyalinan,pengubahsuaian,kebocoran,kehilangan,kerosakan担/ atau pengubahan数据peribadi安达阳tidak dibenarkan。 Walau bagaimanapun,卡米tidak寒bertanggungjawab terhadap sebarang penyalahgunaan peribadi数据阳安达奥莱pihak ketiga disebabkan sepenuhnya奥莱FAKTOR-FAKTOR卡米二LUAR kawalan。

卡米juga寒mengambil langkah-langkah阳munasabah untuk memastikan bahawa数据peribadi寻找及体验Simpanan卡米atau二bawah kawalan卡米dimusnahkan担/ atau ditanpa NAMA根apabila卡米dapat mengandaikan bahawa(ⅰ)tujuan阳魔法peribadi数据ITU dikumpulkan tidak LAGI diperlukan melalui pengekalan数据peribadi tersebut;他们给(II)pengekalan tidak LAGI untuk diperlukan sebarang tujuan undang-undang PERNIAGAAN atau阳LAIN。

bilakah privasi NOTIS INI diguna Pakai

NOTIS privasi神明untuk所有汽车digunakan电脑服务ditawarkan奥莱阳神明UNIVERSITI给予牙直tetapi阳tidak termasuk电脑服务mempunyai阳tidak privasi dasar berasingan memasukkan privasi NOTIS INI。 NOTIS privasi神明tidak untuk digunakan电脑服务企业目录阳atau奥莱ditawarkan individu躺,termasuk produk atau拉曼网页阳mungkin dipaparkan kepada安达卡里安Hasil拉姆,落满网页阳神明电脑服务mungkin termasuk,atau拉曼网页阳LAIN达里语dipautkan电脑服务神明。 NOTIS privasi神明Maklumat tidak meliputi Amalan企业目录给Organisasi躺在阳mengiklankan电脑服务神明,杨mungkin menggunakan饼干,像素标签给TEKNOLOGI躺在iklan杨阳menawarkan berkaitan。

bagaimana menyimpan peribadi数据卡米

Maklumat Maklumat给予peribadi安达阳LAIN阿寒湖berkaitan disimpan奥莱神明阳汉雅untuk tempoh diperlukan untuk produk tujuan menyediakan给予电脑服务神明。 sekiranya tempoh pengekalan selanjutnya diperlukan,神明阿寒湖mendapatkan persetujuan Lanjut安达daripada,melainkan INI吉卡pengekalan lanjutan dibenarkan奥莱 - Undang Undang。

Perubahan NOTIS kepada卡米privasi

NOTIS privasi神明mungkin berubah达里语Semasa科Semasa tertakluk kepada Perubahan寻找及体验undang-undang,Perubahan寻找及体验Amalan,prosedur给予struktur PERNIAGAAN神明给予Perubahan jangkaan komuniti terhadap NOTIS privasi INI。

meskipun干amnya,卡米tidak dapat memaklumkan kepada安达tentang INI privasi Perubahan NOTIS,VERSI Terkini privasi NOTIS didapati BOLEH二拉曼幅安达BOLEH menghubungi MMU atau卡米pegawai 毫秒。帕拉克里希南卡维塔 melalui电子梅尔二 ccu@mmu.edu.my atau talian hubungi 1300800668 untuk mendapatkan版本Terkini privasi NOTIS PADA比拉 - 比拉质量。

dikemaskini terakhir PADA:2017年11月20日